Wyborcze kalendarium Gorzowa

20 września 2018, 22:33, red
Wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października br. Kalendarz wyborczy jest więc napięty. Komitety muszą zostać zarejestrowane w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia terminu wyborów, a w ciągu miesiąca trzeba zgłosić wszystkich kandydatów na radnych.

Do 27 sierpnia 2018 trzeba było zarejestrować komitety wyborcze. Do wiadomości publicznej podane były informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Do 11 września 2018 powołane zostały terytorialne komisje wyborcze.

Do 16 września 2018 należało zgłosić listy kandydatów na radnych. Tego samego dnia utworzone zostały obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalone zostaną ich granice, siedziby i numery.!

Do 21 września do publicznej wiadomości podana będzie informacja o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Do końca września wszystkim komitetom przyznane zostaną numery list.

6 października to ostateczny termin rozplakatowania obwieszczeń: terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego samego dnia wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego.

19 października - koniec kampanii wyborczej

20 października, godzina 00:00 - początek ciszy wyborczej

21 października 2018 - godzina 7:00 - otwarcie lokali wyborczych

21 października 2018, godzina 21:00 - zamknięcie lokali wyborczych


Podziel się

Komentarze


Pozostałe wiadomości

Fotoreportaże


x